Caffe2 - Python API
A deep learning, cross platform ML framework
test_dataloader.TestDatasetRandomSplit Member List

This is the complete list of members for test_dataloader.TestDatasetRandomSplit, including all inherited members.

data (defined in test_dataloader.TestDatasetRandomSplit)test_dataloader.TestDatasetRandomSplit
test_lengths_must_equal_dataset_size(self) (defined in test_dataloader.TestDatasetRandomSplit)test_dataloader.TestDatasetRandomSplit
test_object (defined in test_dataloader.TestDatasetRandomSplit)test_dataloader.TestDatasetRandomSplit
test_splits_are_mutually_exclusive(self) (defined in test_dataloader.TestDatasetRandomSplit)test_dataloader.TestDatasetRandomSplit
test_splits_have_correct_size(self) (defined in test_dataloader.TestDatasetRandomSplit)test_dataloader.TestDatasetRandomSplit
test_splits_indexing_type(self) (defined in test_dataloader.TestDatasetRandomSplit)test_dataloader.TestDatasetRandomSplit